21 mei 2010

The Unfettered Mind

"THE UNFETTERED MIND: Writings of the Zen Master to the Sword Master"
by Takuan Soho. Translated by William Scott Wilson

In een leven op dood situatie van zwaardpunt aan zwaardpunt met de vijand, waar moet de zwaardvechter zijn gedachten leggen? Dit is de eerste vraag, in de eerste van drie essays (alle drie in dit boek) geschreven door de zenmeester Takuan Soho voor de begeleiding van samurai zwaardvechters. Onder de andere vraagstukken die zich voordoen zijn het verschil tussen de juiste geest en de verwarde geest, wat maakt het leven kostbaar, de boeddhistische paradigma van vorm en bewustzijn, en wat onderscheidt de ware geest. Dusdanig bondig zijn de inzichten in deze geschriften, dat deze de ontbinding van de samurai-klasse overleefde en in het heden als inspiratie dient voor velen in het bedrijfsleven en de industrie, evenals voor hen die zich hebben gewijd aan de (moderne) krijgskunsten. De geschiedenis van het zwaard in Japan gaat terug tot de oudheid. Zen en de meditatieve praktijken hebben ook een lange geschiedenis, maar het was niet tot de heerschappij van de Tokugawa shoguns, beginnend in de vroege jaren 1600, dat de technieken van het zwaard versmolten met de geest van Zen. En als van iemand kan worden gezegd dat zij de drijvende kracht achter dit fenomeen zijn geweest, dan was dat niemand minder dan Takuan Soho, vertrouweling en religieuze instructeur van een keizer, een groot zwaard meester, en de hoofden van de belangrijkste zwaardscholen van die tijd. Takuan's meditaties over het zwaard, zoals deze hier in deze essays gepresenteerd worden, zijn klassiekers van Zen denken.

Het is gezegd dat Takuan vele personen heeft bevriend en geadviseerd, uit alle lagen van de bevolking.
Onder hen:

> Lees het boek online
(in het Engels, 48p.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten